EAL

EAL – English as an Additional Language

world_ealAt Clarkson Infant and Nursery School we

welcome all new arrivals.

Over 40 languages are spoken in Cambridgeshire and we can provide support for those children who join us that do not have English as their first language.

We Can:

· Meet and greet families

· Provide an interpreter if necessary

· Assess children using the National Curriculum levels

· Support parents with form filling

· Feedback/closely liaise with class teacher

The provisions we provide are:

Access to the National Curriculum and Foundation Stage for all children

Children integrated into all subject areas, some children receive extra support in subjects either in their classrooms or in small groups.

We work closely with the CREDS team

We have a range of necessary resources e.g. Bilingual dictionaries/books, computer software, talking pens and much more.

We value all of our families. Please come into school and talk to us if you feel you need support with assisting your child with aspects of school life.

EAL – Angielski jako dodatkowy język

W Infant Clarkson and Nursery School serdecznie witamy nowych uczniów z innych krajów.

W Hrabstwie Cambridgeshire mówi się w ponad czterdziestu językach,a my zapewniamy wsparcie dla tych,którzy dołączą do nas,a ich pierwszy język nie jest językiem angielskim.

Możemy

Spotkać i przywitać rodziny,

Zapewnić tłumacza jeżeli zaistnieje taka potrzeba,

Ocenić uczniów używając wskaźniki krajowego programu nauczania,

Pomóc rodzicom przy wypełnianiu formularza,

Zwrotnie/ściśle współpracować z wychowawcą klasy,

Zapewniamy

Dostęp do Narodowego Programu Nauczania dla wszystkich dzieci,

Integrację dzieci we wszystkich obszarach przedmiotu,niektóre dzieci otrzymują dodatkowe wsparcie czy to w klasie czy w małych grupach,

Współpracujemy ściśle z pracownikami CREDS( Dział do Spraw Równości i Różnorodności Rasowej przy Radzie Hrabstwa Cambridgeshire),

Posiadamy gamę niezbędnych pomocy np. kolorowe słowniki/książki,programy komputerowe,mówiące długopisy i wiele innych.

Doceniamy wszystkie nasze rodziny.Jeżeli potrzebujecie porady jak wspierać Wasze dziecko w zakresie aspektów szkolnych,prosimy zgłoście się do nas.

2,246 total views, 2 views today